Jess2dogs

HUNDENS BEHOV & MÄNNISKANS FÖRMÅGA

Du känner din hund och vet hur den fungerar

men trots det kan du känna stress och frustration över vissa beteenden hos din hund...Varför?


Att veta hur man ska hantera en utmanande individ i olika situationer är inte alltid lätt. Även den mest erfarne hundägaren eller utbildade hundföretagaren kan ställas handfallen inför en situation som man kanske till och med är utbildad i att kunna och således vet hur den "borde" hanteras i teorin. Och i de flesta fall lyckas man, särskilt när man hjälper andra, men varför fungerar det då inte alltid i praktiken på den egna hunden? 


Dina förmågor speglar dina handlingar

Med ökad kunskap följer nya förutsättningar


Om du vill ta reda på vad du behöver göra för att få en förändring i din hunds beteende, måste först göra en analys av dig själv och dina nuvarande tillgångar. Vad har du för förutsättningar och förmågor i den situation du befinner dig i just nu? Vilken typ av relation har du med din hund och din övriga familj idag?

Family Dog Mediation

Om du lär dig förstå hur alla "ben" på dig och hund fungerar kommer ni lättare fram tillsammans


LEARNING


Erfarenheter och inlärningENVIRONMENT


Allt som sker och finns i individens miljöGENETICS


Individens DNA som utvecklats genom evolutionen under miljontals årSELF


Individens interna värld: hälsa, utveckling, ålder, kön och personlighet


Är du öppen för att förändra ditt mindset i syfte att få din hund att lyckas i sin tur?


Är svaret ja på den frågan så har du hälften vunnet.


Nu återstår bara att addera kunskap, insikt och verktyg till er relation så kommer ni kunna lyckas fint tillsammans i livet. Boka en behovsanalys och få vägledning i vad nästa steg bör vara i relationen för just dig och din hund. 

Tillsammans hjälper vi fler hundar till en bättre hälsa