HUNDENS BEHOV OCH MÄNNISKANS FÖRMÅGA

Du känner din hund och vet hur den fungerar, men trots det kan du känna stress och frustration över vissa beteenden hos din hund...

Varför?


Att veta hur man ska hantera en utmanande individ i olika situationer är inte alltid lätt. Även den mest erfarne hundägaren eller utbildade hundföretagaren kan ställas handfallen inför en situation som man kanske till och med är utbildad i att kunna och således vet hur den "borde" hanteras i teorin. Och i de flesta fall lyckas man, särskilt när man hjälper anda, men varför fungerar det då inte alltid i praktiken på den egna hunden? 


Vi hjälper dig kostnadsfritt att ta reda på vad det är du behöver hjälp med genom att samla in din information i ett frågeformulär och utefter dina svar ge dig ett konkret förslag på vad vi därefter kan hjälpa dig med.


Möjlighet att boka ett digitalt uppföljningsmöte erbjuds efter ifyllt formulär för att ytterligare kunna rama in detaljerna kring dina behov.

(Första 15 minuterna är kostnadsfria därefter debiteras överskjutande samtalstid med 375 kr/påbörjad kvart och faktureras med 10 dagars betalningsvillkor.)


Efter genomförd behovsanalys och ev digitalt uppföljningsmöte får du en konktret lista över den hjälp vi kan erbjuda. Om vi dock märker att ditt behov kräver annan kompetens än den vi själva kan erbjuda, kommer vi att ge dig möjlighet att bli kontaktad av någon av våra samarbetspartners inom just de område du har behov av att få hjälp inom. Vi samarbetar enbart med företag som arbetar seriöst med evidensbaserade och icke aversiva metoder

Rubrik


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Pris - Varaktighet

Kr - Timme

Rubrik


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Pris - Varaktighet

Kr - Timme

Kort och koncist, taglines är som punchlines.


Rubrik


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan. Ett stycke kan vara tillräckligt för att presentera ditt projekt. Om det blir för långt kan du dela upp texten i flera stycken. En lång text är perfekt för att förklara vad som är unikt med din hemsida.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.